10 umiejętności dzięki którym możemy
wpływać na jakość naszego życia
zobacz więcej
ŚWIADOME  oddychanie

Bycie  TU I TERAZ

Odczuwanie  WDZIĘCZNOŚCI

Wyobrażanie sobie  POŻĄDANEGO  rezultatu

 NIEPRZYWIĄZYWANIE SIĘ  do wyniku

Kierowanie się  EMOCJONALNYM GPS’em

Celowe włączanie każdego dnia  CZYNNOŚCI WITALNYCH, robienie tego, co sprawia  RADOŚĆ

Zamienianie niezdrowych myśli na  ZDROWE MYŚLI

 KONSTRUKTYWNE  wykorzystywanie przeszłości

 WYBACZANIE  sobie i innym

„Nie powstrzymasz fal ale możesz nauczyć się na nich surfować”
usłyszane


Szkolenie ma dostarczyć uczestnikom wiedzy i rozwinąć umiejętności. Warsztat nie jest szkoleniem. Warsztat ma być „odpowiedzią” na bieżącą potrzebę lub potrzeby uczestników. Dlatego za każdym razem przebiega inaczej bo jego program uwzględnia to, co jest realnym doświadczeniem ludzi.

Może zawierać elementy szkoleniowe i treningowe ale może równie dobrze ich nie zawierać. Ponieważ ważniejsze może być wypracowanie porozumienia w grupie albo poszukanie możliwych rozwiązań lub pomysłów do wdrożenia w środowisku pracy uczestników.

Sposób przygotowania warsztatu „szytego na miarę” jest natomiast za każdym razem podobny:

Krok 1 to spotkanie z osobą/osobami zamawiającymi warsztat, by zrozumieć motywy i kontekst oraz uzgodnić oczekiwania.
Krok 2 to audyt, czyli spotkanie z wybranymi uczestnikami warsztatu, by zebrać informacje i zdiagnozować sytuację, w której pracują na co dzień.
Krok 3 to przygotowanie programu warsztatu oraz uzyskanie zgody na jego realizację.
Krok 4 to wykonanie warsztatu i jego ewaluacja przez uczestników.
Krok 5 to spotkanie z osobą/osobami zamawiającymi warsztat, by podsumować efekty i zaplanować dalsze kroki wzmacniające to, co zostało uzyskane dzięki pracy warsztatowej.
Powrót