10 umiejętności dzięki którym możemy
wpływać na jakość naszego życia
zobacz więcej
ŚWIADOME  oddychanie

Bycie  TU I TERAZ

Odczuwanie  WDZIĘCZNOŚCI

Wyobrażanie sobie  POŻĄDANEGO  rezultatu

 NIEPRZYWIĄZYWANIE SIĘ  do wyniku

Kierowanie się  EMOCJONALNYM GPS’em

Celowe włączanie każdego dnia  CZYNNOŚCI WITALNYCH, robienie tego, co sprawia  RADOŚĆ

Zamienianie niezdrowych myśli na  ZDROWE MYŚLI

 KONSTRUKTYWNE  wykorzystywanie przeszłości

 WYBACZANIE  sobie i innym

„Doświadczenie to nie to, co się trafia człowiekowi. Doświadczenie to coś, co człowiek robi z tym, co mu się przytrafia.”
Aldous Huxley

Program Efektywności Osobistej oparty jest na metodzie Insights Discovery® i rozłożony jest w czasie na etapy:


Etap I. Badanie Insights Discovery®. zakończone indywidualnym Profilem:

Etap II. Cykl indywidualnych spotkań opartych na analizie i wnioskach z Profilu Insights Discovery®.

Wariant 1 – spotkania odbywają się regularnie co 3 tygodnie

Wariant 2 – spotkania odbywają się w zależności od bieżących potrzeb wynikających z wykorzystywania Profilu Insights .

Badanie Insights Discovery® można powtórzyć po 1,5 roku. Powrót